Er det lov?

Om sammenhengen mellom jus, politikk og samfunn.